C

C code posted
created at 15 Feb 09:21, updated at 26 May 10:35

Edit | Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
#define BODY_FROM  100

#include "chain.c"

#include "objects.c"

#include "levels.c"

clock_t now;
int level = 0; // počáteční level, u prvního se hned zvýší
int score;
int gameover; // 0 = PLAY, 1 = DEAD, 2 = WIN, 3 = EXIT
int rem_objects; // remaining objects


/*
 Vytiskne hrací pole.
 w,h = skuteèná šíøka a výška pole
 all = 0/1 = pøetisknout vše nebo jen pohyblivé vìci?
*/
void print_area(int a[][MAX_W], int w, int h, int all)
{
 int x, y;
 time_t t;
 int i, o;
 int link;

 gotoxy(1, 1);
 for (y = 0; y < h; y++) {
  for (x = 0; x < w; x++) {
   if (a[y][x] == WALL) {
    if (all)
     printf("\xDB");
   }
   else if (a[y][x] == HEAD) {
    if (!all)
     gotoxy(x+1, y+1);
    setColor(LIGHTRED);
    printf("\x01");
    setColor(GREY);
   }
   else if (a[y][x] >= BODY_FROM) {
    if (!all)
     gotoxy(x+1, y+1);
    link = a[y][x] - BODY_FROM;
    setColor((link % 2 == 0) ? CHAIN_COLOR1 : CHAIN_COLOR2);
    printf("%s", chain[link].s);
    setColor(GREY);
   }
   else if (a[y][x]
1.11 KB in 6 ms with coderay