test

Ruby code posted
created at 10 Mar 09:22

Edit | Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 def test_vnos_hitrosti_prebran
  @igra.instance_eval do # predefiniranje metode
   def preberi_vnos   # instance, da se znebimo
    return "22"     # vnosa uporabnika 
   end          # v konzoli
  end
  @igra.vnesi_hitrost
  assert_equal @igra.hitrost, 22
 end

 def test_hitrost_je_veljavna
  @igra.instance_eval do # predefiniranje metode
   def preberi_vnos   # instance, da se znebimo
    return "-23"     # vnosa uporabnika 
   end          # v konzoli
  end
  assert_output(/vnesli ste neveljavno hitrost!/) do 
   @igra.vnesi_hitrost
  end
 end

 def test_hitrost_je_stevilo
  @igra.instance_eval do # predefiniranje metode
   def preberi_vnos   # instance, da se znebimo
    return "karnekaj"  # vnosa uporabnika 
   end          # v konzoli
  end
  assert_output(/vnesli ste neveljavno hitrost!/) do 
   @igra.vnesi_hitrost
  end
 end
911 Bytes in 5 ms with coderay